SESSIÓ DE TREBALL AMB ENTITATS DE LA TAULA DEL TERCER SECTOR SOCIAL (SERVEI COMUNITARI)

SESSIÓ DE TREBALL AMB ENTITATS DE LA TAULA DEL TERCER SECTOR SOCIAL (SERVEI COMUNITARI)

El passat dimarts, 17 d'octubre, diverses entitats de la Taula del Tercer Sector ens reunírem a la seu de la Fundació Jaume Bofill per dur a terme una sessió de treball titulada Servei Comunitari, Aprenentatge i Servei....

La trobada fou un punt de partida per tal d'apercebre a les organitzacions que formen part del 3r Sector Social de Catalunya de la importància d'endegar projectes participatius que integrin el Servei Comunitari i el potenciïn activament.

Les entitats que hi participàrem som:

Fund. Priv. Amics de la Gent Gran, Entitat Tutelar Viaclara, Fund Priv. Avismón, Fundesplai, Casal dels Infants, Fundació Ateneu Sant Roc, Fundació Comtal, Fundació Champagnat, Salesians St. Jordi, Amputats St. Jordi i la Federació Catalana de Donants de Sang.

Des del curs 2015-2016 el Departament d’Ensenyament està impulsant el Servei Comunitari per a l'alumnat de tercer i quart curs de la secundària obligatòria. Una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Es considera que l’aprenentatge i servei (ApS) és la metodologia més adient per dur-lo a terme ja que es tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Un projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

L’impacte dels projectes es reflecteix en:

-Els nois i noies, que aprenen coneixements i competències curriculars així com actituds i valors cívics.
-Les entitats i centres educatius, que estableixen noves aliances de treball en xarxa.
-L’entorn, la comunitat i la qualitat de vida de les persones sobre les quals s’actua a través de les tasques de servei.

Infinitat d’entitats del tercer sector poden oferir als joves, i a la ciutadania en general, una contribució educativa relacionada amb l’activitat que els és pròpia. A la vegada, participant i impulsant projectes d’ApS, les entitats poden rebre una ajuda per a assolir millor els objectius propis i difondre amb més eficàcia les finalitats i valors que defensa.

És per aquest motiu que des de la Federació Catalana de Donants de Sang hem endagat un petit programa d'iniciació, anomenat Anem a l'Escola, amb la intenció de que les Associacions de Donants de Sang d'arreu de Catalunya siguin capaces d'acostar-se -i fer els primers passos- per transmetre el nostre missatge de solidaritat, civisme i altruisme als centres educatius del país.

** Document adjunt: Sessió de Treball amb Entitats

* Font: Taula del Tercer Sector

  • imatge 1
  • imatge 2
  • imatge 3
  • imatge 4
  • imatge 5
  • imatge 6
  • imatge 7
  • imatge 8
  • imatge 9
  • imatge 10
Comparteix