Identitat i història

Federació Catalana de Donants de Sang
Identitat i història

La Federació Catalana de Donants de Sang neix amb vocació d’aglutinar, fomentar i divulgar la donació altruista de sang i plasma a Catalunya.

La DONACIÓ, en general, ha de respondre al criteri d’altruisme i voluntarietat i, per tant, a l’eradicació de la comercialització del cos humà. Afortunadament, els avenços científics en medicina possibiliten avui dia salvar vides i recuperar la salut gràcies a les transfusions de sang o derivats.

La Funció Social de la Federació Catalana de Donants de Sang, igual que la de les altres entitats amb aquests mateixos fins, és divulgar, fomentar i orientar el comportament de la societat per assolir una conscienciació ètica i responsable que doni resposta a l'enorme i esperançador repte que aquests avenços científics permeten.
La Federació Catalana de Donants de Sang col·labora amb el Departament de Salut, amb el Banc de Sang i Teixits i amb tots els Organismes i Entitats relacionats amb la Transfusió Sanguínia, tant a nivell nacional com internacional.

DECRET 298 / 2006, de 18 de juliol, pel qual es regula la Xarxa d’Hemoteràpia i es crea el Sistema d’Hemovigilància a Catalunya. 

Les Associacions i Germandats de Donants de Sang, amb la seva capacitat de comunicació social i potencial humà no professional, són elements indispensables per conduir i estimular la participació de la comunitat.
 

Banner history

La Federació Catalana de Donants de Sang compta amb més de 900 delegades i delegats, arreu de Catalunya!
Necessitem joves com tu... amb ganes de "Salvar Vides"!
Les Associacions de Donants de Sang, fent xarxa amb altres entitats!
Marató de Donants de Sang de Tarragona

Una mica d'història...

L’interès de l’ésser humà per la sang és tan antic com la mateixa humanitat, tot i que els primers intents de transfusió de sang -d’un pacient a l’altre- començaren al segle XV.
 • 1616 - El bombeig de la sang
  El físic anglès William Harvey descobreix la circulació de la sang i el seu bombeig, arreu de l’organisme, a través del cor.
 • 1818 - La primera transfusió James Blundell realitza la primera transfusió amb èxit de la història, mentre tractava les hemorràgies postpart.
 • 1900 - Grups sanguinis Karl Landsteiner descobreix que les persones tenen diversos tipus de sang i que les transfusions no són compatibles entre persones amb grups sanguinis diferents. Inventa el sistema ABO i RH.
 • 1909 - Anàlisis clíniques, bacteriològiques i químiques Josep Antoni Grífols i Roig fundà l’Institut Central d’Anàlisis a Barcelona, pioner de les anàlisis clíniques, bacteriològiques i químiques.
 • 1914 - Diversos científics aconsegueixen conservar la sang utilitzant citrat sòdic.Conservació de la sang Diversos científics aconsegueixen conservar la sang utilitzant citrat sòdic.
 • 1928 - Flèbula d’anàlisis i flèbula de transfusions Josep Antoni Grífols i Roig patenta la flèbula d’anàlisis, aparell per extraure mostres de sang per a l’anàlisi, i la flèbula de transfusions, per a efectuar transfusions.
 • 1936 - Primer servei de transfusió de sang Frederic Duran i Jordà crea a Barcelona el primer servei de transfusió del món i impulsa una metodologia que serviria per recollir les donacions de sang i ser transfoses a distància, al camp de batalla (durant la Guerra Civil Espanyola) o posteriorment en la Segona Guerra Mundial.
 • 1937 - Ajut al Combatent Neix l’Agrupació de Donadors de Sang de Catalunya d’Ajut al Combatent amb seu al carrer Portaferrissa de Barcelona.
 • 1943 - Liofilització del plasma Josep Antoni Grífols i Roig idea i patenta el primer sistema de liofilització del plasma.
 • 1945 - Primer banc de sang Josep Antoni Grífols i Roig crea el primer Banc de Sang de l’estat.
 • 1963 - Primera associació de donants de sang Es crea l’Associació de Donants Voluntaris de Sang de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (primera associació de donants de sang de Catalunya).
 • 1995 - Naixement dels Serveis Sanitaris de Referència A Catalunya es crea l’empresa pública Serveis Sanitaris de Referència – Centre de Transfusió i Banc de Teixits; actual BST (Banc de Sang i Teixits).
 • 2006 - Banc de Sang i Teixits El Departament de Salut unifica els diferents bancs de sang, assumint com a banc únic el Banc de Sang i Teixits.
 • 2007 - Conveni de col·laboració Se signa un conveni de col·laboració entre l’Assemblea Autonòmica de la Creu Roja a Catalunya, la Federació d’Entitats de Donadors de Sang de Catalunya (l'actual Federació Catalana de Donants de Sang) i el Banc de Sang i Teixits (BST).
 • 2010 - “Nova Sang per al Món” Barcelona com a capital del Dia Mundial de la Donació de Sang, amb el lema “Nova Sang per al Món”.