L’AJUNTAMENT DE PIERA ACOLLÍ ALS REPRESENTANTS DE L’ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DE L’ANOIA

L’AJUNTAMENT DE PIERA ACOLLÍ ALS REPRESENTANTS DE L’ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DE L’ANOIA

El passat dijous 29 de juliol, l’Il·lm. Alcalde de Piera, Sr. Josep Llopart i Gardela, acompanyat per la Sra. Montserrat Porras Rodríguez, Regidora de Barris, Festes i Sanitat i benestar animal, van donar una molt bona acollida als representants de l’Associació de Donants de Sang de l'Anoia, l’Antoni Miranda Pallarès, secretari i a l’Abel Sánchez Canela, delegat de Piera.

La visita dels membres de l’ADSA anava dirigida a comentar-los i fer-los partícips de la iniciativa endegada per la Federació Catalana de Donants de Sang (FCDS), d’homenatjar als donants de sang dels municipis. Aquest projecte pretén que l’Ajuntament col·labori en el patrocini d’un element visual, fent que el municipi disposi d’un lloc destacat d’agraïment i homenatge, dedicat als seus donants.

Els 250 donants censats a Piera l’any 2020, contribuïren, amb 18 donacions de plasma i 486 donacions de sang, en les 12 campanyes de donació dutes a terme. És un bon motiu que predisposa a que l’esmentada proposta sigui estudiada ben aviat pel consistori.

Se’ls va obsequiar amb el llibre “Monuments als Donants de Sang” editat per la FCDS, on pogueren admirar els diferents models erigits fins al moment, arreu del territori català. La creació de l’esmentada insígnia aniria a càrrec del propi ens municipal, en funció de les disponibilitats i seria ubicat en un lloc de la seva elecció. 

Així mateix, trobaren molt adient la proposta per sensibilitzar els joves en el tema de les donacions, que es preveu iniciar el proper curs, i que va adreçada als centres escolars.

 

ADSA - Secretaria

    • L’AJUNTAMENT DE PIERA ACOLLÍ ALS REPRESENTANTS DE L’ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DE L’ANOIA
Comparteix