Assemblea General de la Federació Catalana de Donants de Sang

Assemblea General de la Federació Catalana de Donants de Sang

El passat 19 de juny es dugué a terme l'Assemblea General de la Federació Catalana de Donants de Sang.

Atesa la problemàtica de la pandèmia de la Covid-19 no vàrem poder-la celebrar de forma presencial. La Junta Directiva, en reunió de data 08/05/2021, va acordar dur-la a terme de forma virtual utilitzant mitjans telemàtics (videoconferència).

L'informe del president, Sr. Marc Ibars, feu un exhaustiu recorregut per les moltes activitats realitzades -tot i la situació sanitària viscuda- i esmentà especialment la Guia per a Delegades i Delegats (que en breu veurà la llum), la traducció dels Contes de la Federació (actualment estan disponibles en català, castellà, anglès i aranès), l'edició del Llibre dels Monuments als Donants de Sang de Catalunya, la potenciació de la pàgina web de la Federació, la necessitat de que totes les Associacions comuniquin les seves activitats i projectes realitzats (mitjançant fotografies i textos resum, perquè totes i tots puguem ésser-ne partícips), el canvi de presidència i de direcció del BST, la creació del grup de Xarxes Socials de la Federació (potenciació de sinèrgies i nous projectes), el Dia Mundial del Donant de Sang, entre altres.

Posteriorment, el Sr. Enric Quer, tresorer de l'entitat, s'encarregà de transmetre'ns i desgranar-nos l'informe de tresoreria i el pressupost anual, essent aprovats per unanimitat.

A l'Assemblea General hi assistiren (virtualment, "en línia") més del 70% de les Associacions de Donants de Sang de Catalunya, i una representació (tenint en compte la delegació del vot) del 86% dels presidents de totes les entitats que formen part de la Federació Catalana de Donants de Sang.

Per acabar l'Assemblea, el president de la Federació donà les gràcies a totes i tots els assistents, encoratjant-los i transmetent-los que "tot i l'excepcionalitat que encara vivim, tot i les dificultats i entrebancs que ens ha posat la pandèmia, hem fet molta i molt bona feina... i, de mica en mica, seguirem -al peu del canó- realitzant moltíssimes més iniciatives i projectes, que estan a punt d'endegar-se".

    • Assemblea General de la Federació Catalana de Donants de Sang (en línia)
    • Assemblea General de la Federació Catalana de Donants de Sang (en línia)
    • Assemblea General de la Federació Catalana de Donants de Sang (en línia)
Comparte